© 2021 Mimi Kobayashi / PONY CANYON INC.
© 高橋留美子 / 小学館